Το έργο αφορούσε την προμήθεια δορυφορικής εικόνας υψηλής ανάλυσης (1μέτρο pixel size), και της ψηφιοποίησης σημείων ενδιαφέροντος. Ο τελικός σκοπός ήταν η παρουσίαση των σημείων ενδιαφέροντος επάνω στην εικόνα με διαδραστικό τρόπο διαμέσω διαδικτύου.
Λόγω ειδικών συνθηκών, η εικόνα έγινε ειδική παραγγελία στις 15/11/2006, και η συλλογή από το δορυφόρο IKONOS έγινε το Μάρτιο του 2007.
Στη συνέχεια, η δορυφορική εικόνα χρησιμοποιήθηκε μαζί με έναν ψηφιακό τοπικό χάρτη για την ψηφιοποίηση των σημείων ενδιαφέροντος του νησιού, τα οποία στην τελική εφαρμογή εμφανίζονται επάνω στην εικόνα.
Η τελική εφαρμογή έχει δύο επιλογές, την απεικόνιση του νησιού με τον χάρτη ή με τη δορυφορική εικόνα. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο νησί με εύκολα εργαλεία πλοήγησης , ενώ έχει και τη δυνατότητα να επιλέγει ποια σημεία τον ενδιαφέρουν. Σε αυτήν την περίπτωση ο χάρτης μεγεθύνεται αυτόματα στην περιοχή που βρίσκονται τα συγκεκριμένα σημεία.
 
Αρχική σελίδα Λεπτομέρειες Βοήθεια